Begin 2003 riep de federale regering het systeem van de dienstencheques in het leven.
De opzet was zoveel mogelijk zwartwerk te voorkomen en te bestrijden en arbeidsplaatsen te creëren in de sector van de buurtdiensten.

Sodexo werd aangeduid als beheerder van het dienstenchequesysteem.

Enkel personen met woonplaats in België kunnen gebruik maken van dit systeem.